کارت ویزیت پرتیکان

کارت ویزیت پرتیکان

کارت ویزیت شرکت سبک بتن پرتیکان

شرکت سبک بتن پرتیکان را ۵ جوان متخصص در اصفهان بنا نهادند. عشق و باور این جمع به نوین شدن صنعت سنگ های مصنوعی باعث شد تا در سال ۱۳۹۱ پس از استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی و عضویت در انجمن سنگ ایران، مجموعه ای شکل بگیرد که هدف آن تولید محصولی زیبا، با کیفیت برتر از رقبای خارجی و تکنولوژی نوین باشد.