وب سایت روغن گیاهی مهاجر

وب سایت روغن گیاهی مهاجر


سایت روغن گیاهی مهاجر

فروشگاه عصارباشی در سال( 1394 ) با هدف تولید روغن گیاهی سالم و با کیفیت شروع به کار کرد. از آنجایی که هدف اصلی ما جلب اعتماد مشتری است روغن کنجد در حضور خود شما و بدون ذره ای ناخالصی تولید می شود.