کارت ویزیت مارک

کارت ویزیت مارک

کارت ویزیت مارک

کارت ویزیت یک ابزار تبلیغاتی است که با استفاده از آن می‌توان کسب و کار و تخصص خود را بصورت غیر مستقیم تبلیغ کرد. کلیه امور تبلیغاتی خود را به کانون آگهی و تبلیغات سپندار بسپارید ..