تراکت لیمو

تراکت لیمو

تراکت شیرینی لیمو

تراکت تبلیغاتی معمولا برگه‌ای چاپی است که برای جلب توجه مردم به رویدادی خاص، خدمات، ایده یا محصول به کار گرفته می‌شود. تراکت تبلیغاتی معمولا پیام خیلی ساده‌ای در خود دارد که به راحتی منتقل می‌شود.کانون آگهی و تبلیغات سپندار ارائه دهنده انواع تراکت در اصفهان است.