لیوان آونگ

لیوان آونگ

گالری کیف و کفش آونگ

امروزه و با گسترش کمپین های حمایت از محیط زیست استفاده از لیوان های کاغذی و سلولوزی بسیار رایج و مرسوم شده است.
کانون آگهی و تبلیغات سپندار تلاش خود را بر این داشته تا بهترین تبلیغات در اصفهان را در زمینه های مختلف از جمله چاپ لیوان کاغذی انجام دهد.