وب سایت آبیران

وب سایت آبیران


وب سایت پمپ آب آبیران

شرکت آبیران با هدف تامین تجهیزات برای صنایع مختلف به ویژه صنایع برودتی، نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شد. سوابق صنعتی موسسان و پرسنل شرکت و آشنایی آنان با نیاز واقعی مشتریان صنعتی باعث شد تا خدمات و محصولات این شرکت به سرعت مورد توجه صنایع مختلف قرار گیرد.